Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.8%
 • Lượng mưa
  7.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  3.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T4 27/09
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  32.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T5 28/09
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T6 29/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  12.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Cơ

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:41

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Cơ