Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Cơ - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Cơ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:12

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Cơ