Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  26.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:47
T3 26/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  19.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:46
T4 27/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  11.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:46
T5 28/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  7.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:45
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  2.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Quán

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:47

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán