Thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.24

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.99

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.36 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.47 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.01 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

66%

CN 03/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.48

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.95 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.88 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

60%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Định Quán

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

12.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán