Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:03 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Quán

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:03

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.64 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán