Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:03 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Quán

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:03

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.25 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán