Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Quán

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.84 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán