Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Định Quán - Đồng Nai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Định Quán

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

1.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Định Quán