Thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.619 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.764 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.876 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.772 km

UV

10.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.434 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.877 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.731 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

98%

T4 07/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.663 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.668 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.14 km

UV

12.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.14 km

UV

12.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

98%

T5 08/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.764 km

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo