Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:01 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:02 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:02 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:03 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:03 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:04 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

20°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:04 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:05 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:05 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:43/18:00

Thấp/Cao

16°

/

31°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:43 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo