Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/14°

temperature
Sáng/tối

18°/15°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo