Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:55
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.5%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:54
T4 04/10
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.6%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:53
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:52
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  3.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/17:55

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

9.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo