Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  8.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.8%
 • Lượng mưa
  3.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.8%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.8%
 • Lượng mưa
  9.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo