Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:19 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:19 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:19 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:20 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:20 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:20 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:20 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:21 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:21 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:21 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:22 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:22 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:22 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:23 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:23 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:23 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:24 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:24 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:24 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:25 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:25 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:25 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:25 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

36°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:26 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:26 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:27 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

14%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:27 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

15%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:27 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

12%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:28 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

13%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:28 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

14%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/18:19

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.84 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

6:10 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo