Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
0.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:51 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:52 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

4.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo