Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.3%
 • Lượng mưa
  7.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:02
T3 26/09
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:01
T4 27/09
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  4.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:00
T5 28/09
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:59
T6 29/09
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

mưa cường độ nặng

31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:02

Thấp/Cao

21°

/

34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ