Thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

T5 08/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.063 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.69 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.076 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.655 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.815 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.358 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.598 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.206 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

96%

T6 09/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.948 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.87 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.885 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

3.863 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

3.435 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.369 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.313 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

2.486 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.993 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

mưa cường độ nặng

23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ