Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:46 am / 5:55 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

25°/14°

temperature
Sáng/tối

9°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:45 am / 5:56 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

11°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:45 am / 5:57 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:45 am / 5:57 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:58 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:59 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:59 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:01 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:46/17:55

Thấp/Cao

/

26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:46 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ