Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:20 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:20 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:21 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:21 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:21 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:22 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:22 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:22 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:23 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:23 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:23 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:24 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:24 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:24 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:25 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:25 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:25 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:25 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

10%

temperature
Ngày/đêm

37°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:26 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

13%

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:26 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

16%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:27 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:27 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:27 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:28 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:28 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:28 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:29 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:29 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:29 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

36°/32°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:30 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:06/18:20

Thấp/Cao

18°

/

37°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:06 am
6:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ