Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
0.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ