Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nậm Pồ

mây rải rác

36°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

17%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.75 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

2.54

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ