Thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.75

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.15

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.79

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

72%

T5 23/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.38

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

14.06

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.43

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

68%

T6 24/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đắk Mil

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Mil