Dự báo thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Mil

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

59%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

6:12 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Mil