Dự báo thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Mil

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

Thấp/Cao

21°

/

38°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Mil