Dự báo thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:59 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Mil

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:58

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Mil