Dự báo thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.5%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T4 29/03
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58
T5 30/03
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58
T6 31/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Mil

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:58

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Mil