Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Jút

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:58

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút