Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  17.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Jút

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút