Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:58
T7 01/04
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
CN 02/04
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:58
T3 04/04
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Jút

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:58

Thấp/Cao

19°

/

34°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

12

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút