Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Jút

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

35°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.97 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút