Dự báo thời tiết Huyện Cư Jút - Đắk Nông 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Jút - Đắk Nông 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Jút

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.01 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Jút