Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

21°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

9°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

53%

áp suất

Áp suất

1024 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

-1°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc