Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc