Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.3°/18.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.5°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.2°/18.1°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T5 09/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.9°/20.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  3.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.4°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  6.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

2.334 km

Gió

1.1 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc