Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  3.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.5%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  6.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.8%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc