Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:51 pm

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:51

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc