Thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

87%

T6 31/03
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

96%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.201 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

3.138 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

5 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

2.814 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

2.782 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

3.494 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5.578 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

7.809 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9.394 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.558 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Lạc

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 20°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lạc