Dự báo thời tiết Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Thị Xã Chơn Thành

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.93 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị Xã Chơn Thành