Dự báo thời tiết Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.3%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:03
T3 28/03
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/39.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  8.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T4 29/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.8%
 • Lượng mưa
  2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T5 30/03
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.9%
 • Lượng mưa
  5.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:03
T6 31/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/35.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Thị Xã Chơn Thành

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị Xã Chơn Thành