Dự báo thời tiết Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Thị Xã Chơn Thành

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8.887 km

wind

Gió

0.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị Xã Chơn Thành