Dự báo thời tiết Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  3.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  13.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 3 ngày tới

Lượng mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Thị Xã Chơn Thành

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị Xã Chơn Thành