Dự báo thời tiết Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Thị Xã Chơn Thành - Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Thị Xã Chơn Thành

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.93 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị Xã Chơn Thành