Thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.73

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

65%

CN 03/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.7

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

8.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh