Thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.42

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

71%

T6 24/03
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.68

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.65

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

64%

T7 25/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.73

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.76

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.32

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

5.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh