Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây rải rác

33°

mây rải rác

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

41%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

10.97

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh