Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.19 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh