Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

40°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh