Dự báo thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:03
T7 01/04
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/39.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:03
CN 02/04
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.3%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:03
T2 03/04
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.5%
 • Lượng mưa
  6.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:03
T3 04/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.6%
 • Lượng mưa
  5.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:03

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lộc Ninh