Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đốp

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp