Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  20.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:45
T5 28/09
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  54.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:45
T6 29/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.3%
 • Lượng mưa
  8.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:44
T7 30/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
CN 01/10
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  40.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đốp

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:45

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp