Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đốp

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp