Dự báo thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đốp

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:03

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp