Thời tiết Huyện Bù Đốp - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

78%

T5 22/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.54

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.22

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

81%

T6 23/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.42

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đốp - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bù Đốp

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đốp