Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:31 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:29 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:28 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:28 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:27 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong