Thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

77%

T6 31/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

91%

T7 01/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.1 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong