Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong