Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.04 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong